Yog’och tilish texnologiyasi

Ma’ruzalar

1-modul. Xodalarni tilish usullari
1      05.09.19    Xodalarni arralangan materiallarga tilish usullari
2      12.09.19    Tilish vaziyatini hisoblash
3      19.09.19    Xodalarning pifagorik va parabolik zonalari
4      26.09.19    Yog’och tilishdagi sifat ko’rsatkichlari
5      03.10.19    Xodalarni tilishning razval usuli
6      10.10.19    Xodalarni tilishning brusli-razval usuli
7      17.10.19    Xodalarni tilishning segmentli va sektorli usullari
8      24.10.19    Xodalarni tilishning ‘Quarter sawn’ va aylantirib tilish usullari
9      31.10.19    Yog’och tilish rejasini tuzish
2-modul. Arralangan materiallar texnologiyasi
10    07.11.19    Yog‘och tilish jarayonlari
11    14.11.19    Yog’och tilish ramalari
12    21.11.19    Lenta arrali yog’och tilish jihozlari
13    28.11.19    Dumaloq arrali yog’och tilish jihozlari
14    05.12.19    Frezalash-arralash agreganlari
15    12.12.19    Taxtalarga ishlov beruvchi jihozlar
16    19.12.19    Yog’och tilishdagi tashish-saralash vositalari
17    09.01.20    Xodalar omboridagi jarayonlar
18    16.01.20    Arralangan materiallar omboridagi jarayonlar

«Yog’och tilish texnologiyasi» fanidan kurs loyihasi andozasi