Wood working

15-15 Materialshunoslik

M6-17 Yog’ochshunoslik

M6-16 Yog’ochsozlik jarayonlarini kompyuterda loyihalash