6.3-modul

6.3-МОДУЛЬ. “ОРГАНИК БОҒЛОВЧИЛАР АСОСИДАГИ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР

Ўқув-услубий мажмуани юклаб олиш:

6.3.7-amaliy mashg’ulot. Yog’och-polimer asosli kompozitsion materiallarni o’rganish

Видео йўриқномани юклаб олиш:
Амалий машғулотни бажаришга ўтиш

6.3.8-amaliy mashg’ulot. Sellyuloza-qog’oz sanoatidagi kompozitsion materiallarni o’rganish

Видео йўриқномани юклаб олиш:
Амалий машғулотни бажаришга ўтиш