3.1-modul

3.1-МОДУЛЬ. “ЭЛЕКТРОН ПЕДАГОГИКА АСОСЛАРИ ВА ПЕДАГОГНИНГ ШАХСИЙ, КАСБИЙ АХБОРОТ МАЙДОНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ”

Модуль бўйича  материаллар:

3.1.1. Axбoрoт-кoммуникaция теxнoлoгиялaри вa улaрни тaълим жaрaёнидa қўллaшнинг дидактик имкoниятлaри (назарий)

Видео маърузани юклаб олиш:

3.1.2. Педагогик дастурий воситалар (AutoPlayMedia Studio) дан фойдаланиб мультимедиали ўқув курсларини яратиш (амалий)

Амалий машғулотни бажаришга ўтиш: 

3.1.3. Педагогик дастурий воситалар (CourseLab) дан фойдаланиб мультимедиали ўқув курсларини яратиш (амалий)

Амалий машғулотни бажаришга ўтиш: 

3.1.4. Педагогик дастурий воситалар (iSpring Suite ва Hot Potatoes) дан фойдаланиб мультимедиали ўқув курсларини яратиш (амалий)

iSpring Suite бўйича видео материални юклаб олиш:

iSpring Suite дастурини юклаб олиш:

Hot Potatoesдастурини юклаб олиш:

Амалий машғулотни бажаришга ўтиш: 

 

3.1.5. Медиакомпетентлик (амалий)

Амалий машғулотни бажаришга ўтиш: 

«Электрон педагогика асослари ва педагогнинг шахсий, касбий ахборот майдонини такомиллаштириш» фанининг ўқув-услубий мажмуасини БИММ сайтидан юклаб олинг.
Юклаб олиш:

Қўшимча материал:
Электрон дарслик намунасини юклаб олинг: «Oddiy kasrlarni o’rganamiz».

Юклаб олиш: