Wood science

Talabalarning fanni o’zlashtirishi

Муминжонов Бобуржон

Омонов Миркозим

Ортиқов Абдуғаффор

Рахмутуллаев Умар

Ахадова Мафтунахон

Норбоева Мохичехра

 

Fan materiallari

04.09.19               Yog‘ochdagi anatomik elementlar va ularning tuzilishi (Chart-forum)

11.09.19               Yog‘ochni mikroskopik tadqiq qilish

18.09.19               Yog‘och turlarining tanish belgilari

25.09.19               Yog‘ochning kimyoviy tarkibi va kimyoviy moddalari (Chart-forum)

02.10.19               Yog‘ochni kimyoviy qayta ishlash

09.10.19               Yog‘ochning tashqi ko’rinishi

16.10.19               Yog‘ochning namlikka bog’liq xususiyatlari

23.10.19               Yog‘ochning zichligi, o’tkazuvchanligi, issiqlik xossalari

30.10.19               Yog‘ochning elektrik, akustik xossalari, yog‘ochga nurlanishlarning ta’siri

06.11.19               Yog‘ochni mexanik sinash, yog‘ochning mexanik mustahkamligi, deformativligi, reologik xususiyatlari

13.11.19               Yog‘ochning ekspluatatsion xossalari

20.11.19               Yog‘och xususiyatlarining o‘zgaruvchanligi

27.11.19               Yog‘ochdagi ko’zlar va yorilishlar

04.12.19               Yog‘ochning shakliy va tuzilish nuqsonlari

11.12.19               Yog‘ochdagi kimyoviy ranglar va zamburug’lar

18.12.19               Yog‘ochdagi biologik nuqsonlar, defektlar va tob tashlash

25.12.19               Mahalliy yog‘och turlari

15.01.20               Xorijiy yog‘och turlari

 

Магистратура мавзулари (2019 й.