Ixtisoslikka kirish

«Ixtisoslikka kirish» fani
«5314500 — Yog’ochni qayta ishlash sanoati mashinalari va qurilmalari» bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun
Дисциплина «Введение в специальность»
для студентов направления бакалавриата «5314500 — Машины и оборудования деревоообрабатывающей промышленности«

16-19 guruhi talabalarining fanni o’zlashtirish ko’rsatkichlari
Показатели усвоения дисциплины студентов группы 27р-19

Nazorat turi 1-ON
Nazorat shakli Motiv
Maksimal ball 5
1. Abdullayeva Zilola 4
2. Ahmadjonov Muhammadshukur 4
3. Baxtiyorov Jahongir 4
4. Faxrutdinova Diana 4
5. Jamoliddinov Sadriddin 4
6. Muhammadkarimov Darhonbek 4
7. Namozov Sunnat 4
8. Ochilov Abdurahmon 4
9. Ortiqov Abrorjon 4
10. Pirnazarov Sardor 4
11. Safarov Shahboz 4
12. To’raxonov Nuriddin 4
13. Ustaboyev Azimjon 4
14. Xayrullayev Murod 4
15. Yusupov Mansur
16. Мирзаев Саидислом
17. Носиров Шозиёд
18. Раджапов Шахзод
19. Толибов Давлат
20. Тўлқинов Камрон
21. Юсупов Хасан

Ma’ruzalar (Лекции)

1-modul. Oliy ta’lim tizimida o’quv jarayonining tashkil qilinishi (1-модуль. Организация учебного процесса в системе высшего образования)
04.09.2019 — 1. Kirish (Введение)
14.09.2019 — 2. Oliy ta’lim tizimi (Система высшего образования)
21.09.2019 — 3. Davlat ta’lim standartlari (Государственные образовательные стандарты)  
28.09.2019 — 4. O’quv jarayonining tashkil etilishi (Организация учебного процесса)
05.10.2019 — 5. Institutdagi o’quv jarayonining o’ziga xosligi (Особенности учебного процесса в институте)
12.10.2019 — 6. Pedagogik texnologiyalar va interfaol ta’lim usullari (Педагогические технологии и интерактивные методы обучения)
19.10.2019 — 7. Talabalarning o’quv jarayonidagi faolligi (Активность студентов в процессе обучения)
26.10.2019 — 8. Oliy ta’lim texnologiyalarining rivoji (Развитие технологии высшего образования)
26.10.2019 — 1-oraliq nazorat (yozma ish) (1-промежуточный контроль (письменная работа))
2-modul. Yog’ochsozlik texnologiyasi yo’nalishi o’quv dasturining mazmun-mohiyati (2-модуль. Содержание учебной программы направления технологии деревообработки)
02.11.2019 — 9. Yog’ochsozlik texnologiysi bo’yicha o’qitiladigan fanlar strukturasi (Структура дисциплин, обучаемых по технологию деревообработки)
09.11.2019 — 10. Yog’och kimyosi fani haqida ma’lumotlar (Сведения о дисциплине «Химия древесины»)
16.11.2019 — 11. Materialshunoslik fani haqida ma’lumotlar (Сведения о дисциплине «Материаловедение»)
23.11.2019 — 12. Yog‘och tilish texnologiyasi fani haqida ma’lumotlar (Сведения о дисциплине «Технология лесопиления»)
30.11.2019 — 13. Yog’ochni quritish va kimyoviy himoyalash fani haqida ma’lumotlar (Сведения о дисциплине «Сушка и химическая защита древесины»)
07.12.2019 — 14. Yog’och buyumlar texnologiyasi fani haqida ma’lumotlar (Сведения о дисциплине «Технология изделий из древесины»)
14.12.2019 — 15. Yog’ochli kompozitsion materiallar texnologiyasi fani haqida ma’lumotlar (Сведения о дисциплине «Древесные композиционные материалы»)
21.12.2019 — 16. Yog’ochsozlik korxonalari jihozlari fani bo’yicha ma’lumotlar (Сведения о дисциплине «Оборудование деревообрабатывающих производств»)
11.01.2020 — 17. Yog’ochsozlik texnologiyasi yo’nalishi bo’yicha bitiruv ishlarining mazmuni (Содержание выпускных работ по направлению технология деревообработки)
18.01.2020 — 18. Magistraturadagi o’quv faoliyati haqida ma’lumotlar (Сведения об учебной деятельности в магистратуре)
25.01.2020 —  2-oraliq nazorat (referat) (2-промежуточный контроль (реферат))
25.01.2020 — Yakuniy nazorat (taqdimot, attestatsiya haftasida o‘tkaziladi) (Итоговый контроль (презентация, проводится на аттестационной недели)

Mustaqil ta’lim topshiriqlari:

1-oraliq nazorat uchun:

Motiv — forumi. Bu forumda talabalar «Men nima uchun bu yo’nalishni tanladim?» degan savolga 30-50 so’z hajmida javob yozishadi.

FAQ — Frequentli Asked Questions (Ko’p so’raladigan savollar), ya’ni o’qituvchiga savol bilan murojaat qilish) forumida ishtirok etish. Savol hajmi 30-50 so’z atrofida bo’lishi tavsiya etiladi.
 
Q/A — Questions and Answers (savollarga javob berish) forumida ishtirok etish. Javob hajmi 50-70 ta so’z atrofida bo’lishi tavsiya etiladi (5 ball).
 SWOT — SWOT tahlil (Strength, Weakness, Oportunity, Threats — berilgan ob’yektning kuchli, kuchsiz jihatlari, imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish) forumida ishtirok etish. Javob hajmi 50-90 ta so’z atrofida bo’lishi tavsiyz etiladi.
 Link — Havolali savollar (berilgan havoladagi materialni 50-70 ta so’z hajmida izohlash) forumida ishtirok etish (5 ball).

F2F-1:  O’qituvchi bilan yuzma-yuz suhbat.

2-oraliq nazorat uchun:
Test — fan mavzulari bo’yicha test yechish.
F2F-2:  O’qituvchi bilan yuzma-yuz suhbat.

Maslahat darslari

Talabalar FAQ forumi orqali o’ziga qulay vaqtda o’qituvchidan maslahat olishlari mumkin.