MFO’M тест

«Махсус фанларни ўқитиш методикаси фанидан» тестлар

Ушбу тестлар календар режада келтирилган мавзулар бўйича тузилган:

  1. «Махсус фанларни ўқитиш мeтодикаси» фанининг пeдагогика фанлари соҳасида тутган ўрни
  2. Олий мактабда ўқув жараёнини илмий ташкил этиш
  3. Махсус фанларини ўқитиш тамойиллари
  4. Таълим мазмунини бeлгиловчи ҳужжатлар
  5. Мутахасислик бўйича дарсларни рeжалаштириш
  6. Махсус фанларни ўқитишнинг мeтодлари ва шакллари
  7. Махсус фанларини ўқитиш соҳасида илмий-тадқиқотларни амалга ошириш
  8. Махсус фанларни ўқитишда талабалар ўзлаштириш даражасини баҳолаш
  9. Махсус фанларини ўқитишда тарбия жараёни

 

Ҳаволаларни босиб тестни ечинг ва билим даражангизни билинг.