MFO’M 5-amaliy mashg’ulot


5-amaliy mashg’ulot форуми

Ҳурматли магистрантлар!

Сиз ушбу форумда 5-амалий машғулот баёни билан танишиб, иш натижаларини 200 сўздан ортиқ бўлмаган ҳажмда киритишингиз талаб этилади.

5-амалий машғулот баёни (кўчириб олинг)

Ortga qaytish

MFO’M 5-amaliy mashg’ulot: 13 комментариев

 1. Bizning mavzumiz «Dekristalizatsiya». Bu kristal holatdagi xomashyoning amorf holatga õtish jarayoni dekristalizatsiya deyiladi. Bu jarayon 2 xil usulda olib boriladi. 1) Issiq havo tasirida uzlukli, issiq havo tasirida uzluksiz. 2) Induksion tok kuchi tasirida.
  Endi bu jarayonni kimyo texnologiya va pedagogik texnologiya usullariga taqqoslaymiz.
  Vaqt — kimyo-texnologiya jarayonida 8-12 soat davom etadi. Pedagogik texnologiya jarayonida esa 3 paraga mõljallangan.
  Jixoz- kimyo texnologiyada — elektr dvigatellar, vagonchalar, konveyr lentalar. Pedagogik texnologiyada esa — ma’ruza matni, darslik, rasm kurgazmalari kabilarni ishlatamiz.
  Usul — kimyo texnologiyada gelatinalar yordamida gorizontal va vertikal kesiladi. Pedagogik texnologiyada — slaydlar, multimedia vidioroliklar yordamida tuwuntiriladi.
  Xom ashyo — kimyo-texnologiyada — turli xil kauchuklar, sulfenamidlar, tuzlar kompleksi. Pedagogik texnologiyada — õquv rejalari, kalendar rejalardan foydalaniladi.
  Mahsulot — kimyo-texnologiyada shinalar, rezinatekstil mahsulotlari.
  Pedagogik texnologiyada — bilim kunikma, malaka, tushuncha kabilar misol bõla oladi.
  Maslahat — kimyo-texnologiyada — avval doskada yozilib taxlil qilinib tayyor mahsulot solishtiriladi tarkibini sifatini organish uchun fizik mexanik analiz natijalari olinadi. Pedagogik texnologiyada — mustaqil uyda ta’lim olish va kõrgazmalarni chizib kelish orqali bilimni mustahkamlash maslahatlari beriladi.
  Nazorat — kimyo-texnologiyada — mahsulot 150 gradusda 100 kl paskal bosimda 25-30 daqiqa davomida pishirilishi nazorat qilinadi. Pedagogik texnologiyada — aqliy hujum metodi, ven diagrammasi asosida õxshash tomonlarini aniqlash va talabalarni baholash nazorat qilinadi.
  Amaliy mashģulotni bajaruvchilar: M18-18 Oģamurodov Jaloliddin. M19-18 Muzafarova Xurshida.

 2. Assalomu alaykum.
  Bizning mavzumiz (dekristalizatsiya) .Bu kristal holatdagi xomawyoning amorf holatga utiw jarayoni ddekristalizatsiya deyiladi.Bu jarayon ikki xil usulda olib boriladi 1 issiq havotasirida uzlukli , issiq havo tasirida uzluksiz.
  2 induksion tok kuchi tasirida.
  Bu jarayonni ped va kimyo texnologiyada taqqoslasak.
  Vaqt- kimyo texnologiyada 8-12soat davometadi. Ped texnologiyada 3 paraga mõljallangan.
  Jihoz — kiyo tetexnologiyada konveyr vagonlar trubalar.Ped texnologiyada maruza matnlari, rasm kurgazmalari.
  Usul- kimyo texnologiyada gelatinalar yordamida gorizontal va vertikal. Ped texnologiyada slaydlar ,turli vidiyo roliklar yordamida tuwuntiriladi .
  Xomawyo — kimyo texnologiyada turli xil kauchuklar Kaolin, sulfidlar.Ped texnologiyada õquv va kalendar rejalardan foydalaniladi.
  Maxsulot- kovriklar,shinalar, plastmassalar bulishi mumkin.Ped texnologiyada tushuncha,bilim ,misoL bula oladi.
  MaslaHaT- kimyo texnologiyada oldin chuqur analiz qilinib tahlil qilinib keyin tadbiq qilinadi.Ped texnologiyada kõrgazmalr tuziw va mustaqil talim oliw misol qilib olsak bõladi..
  Nazorat- kimyo texnologiyada jarayonni harorat va bosimi nazoratga olinadi .Ped texnologiyada esa baxolaw va davomatni kõrsatishimiz mumkin.

 3. Bizning mavzuyimiz Atseton olinishi
  Atseton asosan 2 xil yo’l bilan samarali olinadi:
  1. Kumol usuli
  2. Izopropil spirtini oksidlab olinadi.
  Bu jarayonni kimyoviy texnologiya hamda pedagogika usullarida yoritishga harakat qilamiz.
  Vaqt:
  Kimyoviy texnologiya — jarayon 2-4 soat davom etadi
  Pedagogika — 2 paraga mo’ljallangan
  Jihoz:
  Kimyo-texnologiya — Vyurs kolbasi, 3 og’izli kolba, termometr
  Pedagogika — labaratoriya qo’llanmasi, ma’ruza matni, rasmli ko’rgazma
  Usul:
  Kimyo-texnologiya — Kumol oksidlanib olingan atseton haydab tozalab olinadi.
  Pedagogika — slaydlar, vedioroliklar, ko’rgama materiallari bilan ishlanadi
  Xomashyo:
  Kimyo-texnologiya — benzol- kumol, buten-2-izobutl spirt
  Pedagogika — bilim, malaka, tushuncha va h.k.z
  Maslahat:
  Kimyo-texnologiya — oldin hisib-kitob hamda jarayonni tahlil qilinib, mahsulotlarni tozalash kerak
  Pedagogika— mustaqil ta’lim hamda jarayonni loyiha asosida ko’zdan kechirish.
  Nazorat:
  Kimyo-texnologiya — mahsulot 90-120 gradusda fraksiya 1.5-2 soat davomida nazorat qilinadi.
  Pedagogika — texnologik sxemasini hamda jarayonni slaydni animatsiya ko’rinishida tushntirish.
  Amaliya mashg’ulotni:
  M9-18 Xolmirzayev Firuz
  Axrorova Ra’no
  Seytmuradova Zibayxan
  Shoto’rayeva Maqsad
  Rajabova Sunbula

 4. Hello teacher, our lesson is «preparetion of ethylene from alcohol and sulfuric acid in laboratory.
  Time: 2 hours
  Chemical technology: needless instruments_ botton flask, thermometer, oven for a fair, slyendr and funnel.
  Needless reagents_ ethyle alcohol, sulfuric acid and water.
  Pedogogical technology: firstly people read at the handbook, and look at the picture or presidentation.
  Chemical technology: people bagen this experement-To the round bottom flask fitted with dropping funnel and outlet tube mixture of 25 g of alcohol and 150 g of concentrated sulfuric acid is plased. The flask is heated until a steady stream of ethylene gas is evolved.
  Pedogogical technology:
  — people write results of the experement to copybook.
  -common calculations are performed.
  Our team of: Turaqulov Fozil.
  Turg’unov Ilhomjon.
  Shohobiddinova Nilufar.
  Yalgashov Elmurod

 5. Bizni mavzu neftni atmasfera vakum yordamida haydash bu jarayon vakum yordamida amalga oshiriladi. Endi texnalogik jarayon bilan pedagogik jarayonni taqqoslasak
  1-vaqt: bu jarayon aslida uzuliksiz jarayon bolib malum bir sikilni voqtini olchasak 4 soatga togri keladi.Pedagogikada bu voqt 2 parani tashkil qiladi
  2-jihojlar texnalogiyada:separator,hovoli sovutgich, suvli sovutgich,issiqlik almashtirgich, rektifikatsion kallonna , bug’latish kalonnasi,va bowqalar.Pedagogikada: maruzalar matni darslik korgazmali materiallar iwlatiladi
  3-usul texnalogiyada: yuqori bosim ostida vakum sharayitida haydash.Pedagogikada: slaydlar multimediya va har hil intuliktual oyinlar bilan
  4-xom-ashyo : qazib olingan va keraksiz kampanetlardan tozalangan neft iwlatiladi.Pedagogikada magstr talabalari bolsa bakalavir payitidagi umumiy tushunchalar fundamental bilimlari.
  5-maxsulot: hosilbolgan distilyatlar qisman gaz,benzin,kerasin,dizel,va moy distlyatlari.Pedagogikada esa malakaviy konikma darsni ozlashtirish korsatkichi
  6-nazorat texnalogiya:tempertura bosim zichlik va hajm.Pedagogikada davomat joriy oraliq dars materiallar borligi dars qurollari borligi.
  Bajardi M 17-18guruh
  Oblaberdiyev Sarvar
  Amirov Najmiddin
  Uskanov Ismoil
  Zoxidova Gozal

 6. Менинг мавзуйим Каталитик риформинг. Каталитик риформинг жараёнидан мақсад – юқори октанли автомобил бензин компонентини ишлаб чиқариш шунингдек, ароматик углеводородлар бензол, толуол, ксилоллар олишдир. Шу мураккаб жараённи кимёвий технология ва педагогик усулларда солиштирсак.
  Вак,т:
  кимёвий технология- 4 соатдан 5 сотгача ёкий узулуксиз давом этади.
  педагогика — 6 соат ичида узлаштирилади.
  Жихоз:
  кимёвий технология- Жараён тўла ўтиши учун одатда учта кетма–кетликда ўрнатилган реакторлардан фойдаланилади. Гидроочистка реактори; тиндириш колоннаси; ракторилар; параллел ишловчи реакторлар; кўп секцияли печь.
  педагогика- жараёни жонли видеолари, анимация, фото ва макетлар.
  Усул:
  кимёвий технология- кетма-кет жойлашган турлий хароратдаги реакторларга катализатор иштрокида хомашё берилади.
  педагогика- махсус чизилган чизмалар корхонаниг умумий иш майдони ёритилган 3д тасвирлардан фойдаланаман.
  Хомашё:
  кимёвий технология- Каталитик риформинг ҳом ашёси бўлиб тўғри ҳайдашдан олинган бензин фрациялари ҳизмат қилади. Юқори октанли бензин олиш учун катта бензин фракциялари (85–1800C) хизмат қилса, бензол толуол, ксилол олиш учун 62–85, 85–1150C ва 115–1500C фракцияларидан фойдаланилади, баъзида кенг бензин фракцияларига термик крекинг жараёнидан олинган паст октанли бензинлар ҳам қўшилади.
  педагогика- назарий билим, амалий билим, укитиш усулларини билиш даражаси.
  Маслахат:
  кимёвий технология- Хамма платформинг установкалари гидроочистка блокларида алюмокобальтмолибден ёки алюмоникельмолибден катализаторлари ёрдамида ҳомашёни олтингугурт ва азот бирикмаларидан ва бошқа бирикмалардан тозалаб беришни маслахат бераман.
  педагогика- олдин тингловчиларга савол билан мурожат этип аудитория билим даражасни билиб олишни маслахат бераман.
  Назорат:
  кимёвий технология- Платформинг жараёнида 480–5300C ва ҳажмий тезлиги 1,5 дан 4,0 ч– гача олиб боришини хамда, босимни 3–4 МПа да булишини назорат килинади. Натижада қурилма бир неча ойгача узлуксиз ишлашга имконияти бўлади (12 ой).
  педагогика- сухбат сунгида тингловчиларга риторик саволлар бн мурожат этип олинган маьлумотларни мустахкамлайман. Тескор тест ва таркатма материаллар ёрдамида бахолашни назоратда ушлайман.
  Амалий машгулотни:
  M16-18 гурух
  Ахмедов Музаффар бажарди.

 7. Mavzuning nomi “surkov moylarini ishlab chiqarish”.
  Kimyoviy texnologiyada barcha surkov moylari ekspluatatsion xususiyatiga qarab transmissiya, motor, reduktor va boshqa soxalarda qo’llaniladi. Pedagogik texnologiyada esa har bir talaba o’z mutaxassisligi bo’yicha (shifokor, iqtisodchi, muhandis va b.) tahsil oladi.
  Kimyoviy texnologiyada texnolog moyning tayyorlanish usulini (рецепт) to’g’ri tuzsa standartlarga mos moy ishlab chiqariladi. Pedagogik texnologiyada esa o’quv rejasi tog’ri tuzilgan bo’lsa talabalarning tahsil olishi tog’ri bo’ladi.
  Kimyoviy texnologiyada ishlab chiqarish operatori moyning turiga qarab qaysi qo’shimchalarni qoshishni aniqlaydi va ishlab chiqarish muxitini (bosim, temperatura, vaqt va b.) ni nazorat qiladi. Pedagogik texnologiyada o’qituvchi talabaning shaxsiy imkoniyatlarni hisobga olib dars o’tishning to’g’ri usulini qo’llaydi.
  Kimyoviy texnologiyada moyga qo’shiladigan qo’shimchalar miqdori ko’p yoki kam bo’lsa sifatiga salbiy ta’sir korsatadi ( qovushqoqligi judayam suyuq bolishi yoki quyilib ketishi mumkin emas). Pedagogik texnologiyada esa ma’lumotlar xajmi va dars vaqti chegaralangan bo’lshi kerak. Aks xolda ruxiy va jismoniy toliqishga olib keladi.
  Kimyoviy texnologiyada moyda mexanik qo’shimchalar bo’lishiga yo’l qoyilmaydi. Pedagogik texnologiyada o’quvchining ongida keraksiz va chalg’ituvchi ma’lumotlar bolmasligi kerak.
  Kimyoviy texnologiyada yuqori temperatura moyni tayyorlanishini osonlashtiradi. Pedagogik texnologiyada talabaning fanga qiziqishi ma’lumotni o’zlashtirishini osonlashtiradi.
  Kimyoviy texnologiyada labaratoriyada yarim tayyor yoki tovar moylardan sifatini aniqlash uchun tekshiruvlar amalga oshiriladi. Pedagogik texnologiyada talabalarni oraliq, yakuniy baxolash kabi bilimlari tekshiriladi.

 8. Menning mavzuyim Neft qayta ishlash jarayonlari:
  Neftni qayta ishlash -neftdan neft mahsulotlari (benzin, kerosin, dizel yonilgʻisi, mazut, moy, bitum, gudron, parafin va boshqalar) olishda qoʻllanadigan texnologik usullar majmui. Neftni qayta ishlashi.da avval neft tarkibidagi suv, tuz va mexanik aralashmalardan tozalanadi, keyin uni stabillashtirish, yuqori haroratda bugʻlatib haydash, distillyatlarni tozalash, qoʻshimchalar qoʻshish va boshqa bajariladi.
  Vaqt:
  K – neft va uni qayta ishlashda olinadigan maxsulotlarning ajralish vaqti.
  P – akademik soat(45m), para(2 akademik soat).
  Jihoz:
  K – elektrodegidrator, kollonna, reakror, issiqlik almashinish qurilmalari va h.k.z.
  P – labaratoriya qo’llanmasi, ma’ruza matni, animatsiya va rasmli ko’rgazma.
  Usul:
  K – suv va tuzlarni yoʻqotish, neftni stabillash . neftni haydash. neftni tozalash.
  P – taqdimotlar, vedioroliklar, ko’rgama materiallari va h.k.z.
  Xomashyo:
  K – neft xomashyosi va yo’ldosh gazlari.
  P – malaka, bilim, tushuncha va h.k.z.
  Maslahat:
  K – chiqindisiz texnologiya, to’liq avtomatik kuzatish.
  P – mustaqil ta’lim hamda jarayonni loyiha asosida ko’zdan kechirish.
  Nazorat:
  K – avtomatlashtirilgan blok punkti.
  P – texnologik sxemasini hamda jarayonni slaydni animatsiya ko’rinishida tushntirish.
  Amaliy mashg’ulotni bajardi: M16-18 Saydaliyev Otabek.

 9. Our theme is «DECIMALIZATION.» The process of transformation of this crystalline raw material into an amorphous state is called recrystallization. This process is carried out in 2 different ways. 1) In hot weather, continuous air flow. 2) Induction power.
  We now compare this process with chemical technology and pedagogical technology.
  Time — 8 to 12 hours in the chemical-technology process. In the process of pedagogical technology — 3 points.
  Chemical technology — electrical engines, carriages, conveyor belts. In pedagogical technology, we use lecture texts, textbooks, illustrations, and so on.
  Methods — Chemical technology cuts horizontally and vertically using gelatin. In pedagogical technology — slides, multimedia vivo.
  In raw materials — in chemical technology — various complexes of rubbers, sulfenamides, salts. Pedagogical technology — curriculum, calendar plan.
  Products are tires, rubber and plastic products in chemical technology.
  In pedagogical technologies, such as knowledge, skill, and thinking are examples.
  Consultation — in chemistry-technology — the results of the physical mechanical analysis for the first time on the board are analyzed and the quality of the composition of the finished product is analyzed. In pedagogical technologies — advice on strengthening education through self-study and photography.
  In chemistry-technology, the product is controlled for 150 to 100 liters of pascal pressure for 25-30 minutes. In pedagogical technology — the method of mental attack, identification of the diagram of the vein diagram and the evaluation of students’ evaluation.
  Auesbaev A. va Rismetov B.

 10. Hello teacher, our lesson is «preparetion of ethylene from alcohol and sulfuric acid in laboratory.
  Time: 2 hours
  Chemical technology: needless instruments_ botton flask, thermometer, oven for a fair, slyendr and funnel.
  Needless reagents_ ethyle alcohol, sulfuric acid and water.
  Pedogogical technology: firstly people read at the handbook, and look at the picture or presidentation.
  Chemical technology: people bagen this experement-To the round bottom flask fitted with dropping funnel and outlet tube mixture of 25 g of alcohol and 150 g of concentrated sulfuric acid is plased. The flask is heated until a steady stream of ethylene gas is evolved.
  Pedogogical technology:
  — people write results of the experement to copybook.
  -common calculations are performed.
  Our team of: Turaqulov Fozil.
  Turg’unov Ilhomjon.
  Shohobiddinova Nilufar.
  Yalgashov Elmurod

 11. Bzining mavzuyimiz Piroliz jarayoni va texnologiyasi
  Vaqt: Uzliksiz davom etuvchi ishlab chiqarish jarayoni
  Jihozlar: Pirozil pechi, kompressorlar, issiqlik almashinish qurilmari, fraksion kolonnalar
  Usul: Uglevodorodlarni termik qayta ishlash
  Xomashyo: Tabiiy gaz yoki benzin
  Maxsulot: past olefinlar(etilen atsitelen)
  Maslahat: Texnologik jarayon borishiga qarab jarayon parametrlarni optimallashtirish
  Nazorat: Olingan maxsulot tarkibini fizik kimyoviy usullar bilan tahlil qilish orqali nazorat qilinadi.
  Bajaragan talabalar: Abduraximov Komiljon, Zoxidov Jamshid, Abdusalomov Nurziyod M9-18

 12. Ассалому алайкум, Менинг мавзуим Махаллий махсулотлар асосида кўмир брекити учун боғловчи олиш технологияси. Ўзбекистонда энг долзарб муаммолардан бири аҳолини қаттиқ ёқилғи билан таъминлаш, атроф-муҳит ҳолатини яхшилашга хизмат қилинмоқда. Хозирги кунда ахолининг кўмир брекитига эхтиёжи йилига 300 минг тоннадан кўп. Кўмир брекитини узоқ вилоятларга етказиб беришда муаммоларга дуч келинади. Вагонларга юклашда кўмир брикети парчаланиб кетиши, ёнувчанлиги юқолиши долзаб муаммолардан бири ҳисобланади. Бу боғловчи махаллий махсулотлар асосида жумладан нитрон тола ёрдамида олинади. Боғловчи ёрдамида кўмир брекити мустахкамлиги,ёнувчанлиги ошади ва экологик тоза сақлайди.

 13. Mening mavzuyim «Metatezis usuli bilan propilen ishlab chiqarish». Propilen asosida polipropilen, propilen oksid, akrilonitril, kumol va boshqa kimyoviy moddalarni olinishi, neft kimyosi va organik sintez sanoati uchun qimmatbaho xomashyo hisoblangan propilenga bo‘lgan talab, jahon neft kimyosi bozorida yildan-yilga o‘sib bormoqda.Polipropilen xalq xo‘jaligining barcha etakchi sohalarida keng qo‘llaniladi, jumladan elektronika, elektrotexnika, mashina ishlab chiqarish, qurilish materiallari, qadoqlash vositalari, tola, antikorrozion materiallar, meditsina jixozlari va h.k. Polipropilen listlaridan “Polivuplen” rezervuarlar, suzish baseynlari va boshqa germetik idishlar ishlab chiqarish uchun qo‘llanilmoqda.
  Vaqt:
  Kimyoviy texnologiya — jarayon uzluksiz olib boriladi.
  Pedogogik texnologiya — 3 para davom etadi.
  Jihoz:
  Kimyoviy texnologiya — metatezis reaktor, rektifikatsion kalonna.
  Pedogogik texnologiya — maruza matnlari, video rolik, rasm.
  Usul:
  Kimyoviy texnologiya — olefinlarni katalizator ishtirokida qayta guruhlash.
  Pedogogik texnologiya- interfaol usullar bilan tushuntirish.
  Xom-ashyo:
  Kimyoviy texnologiya — etilen, butilen-2.
  Pedogogik texnologiya — bilim, ko’nikma, tushuncha.
  Maslahat:
  Kimyoviy texnologiya — Avval xom-ashyoni analiz qilib keyin jarayonga beriladi, va 99% propilen ishlab chiqariladi.
  Pedogogik texnologiya — Loyihalash asoslari fanini chuqur o’rganish.
  Nazorat:
  Kimyoviy texnologiya — jarayonni avtomatlashtirish va olingan mahsulotni sifatini tekshirish.
  Pedogogik texnologiya — mavzu bo’yicha dars so’ngida aqliy hujum usulida talabalarning olgan bilimlarini nazorat qilish.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *