3.2-Qiyoslash

Сиз танлаган вариантингиз бўйича 3.2-ассесментнинг 3-саволига (қиёслаш) жавоб беришингиз талаб этилади. Жавобларни фақат сўзлар орқали ифодалаш талаб этилади. Танлаган саволингизнинг тагидаги «Ответить» ёзувини босиб «Комментарий» майдонига жавоб ёзинг.

Сиздан фақат битта саволга фақат бир марта жавоб бериш талаб этилади.

Қиёслаш максимал 0,5 балл билан баҳоланади, жумладан, жавобнинг мантиқий тўғрилиги — 0,2 балл, тўлиқлиги — 0,3 балл билан баҳоланади.

3.2-Qiyoslash: 83 комментария

 1. 1-савол. Анимациянинг бошқа ўқув материалларидан афзаллиги ва камчиликларини кўрсатинг.

  1. анимциянинг бошқа ўқув материаллардн афзаллиги:
   * талабалар лаборатория ва маъруза машғулотларини ўз кўзлари билан кўрадилар;
   * ўтказиб бўлмайдиган лабортория ишларини ўтказишда қўл келади;
   *маъруза машғулотларини енгиллаштирди;
   камчилиги:
   *электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди;
   *бу программада ишлаш мураккаблиги

   1. Васила Сизни жавобингизга озгина қўшимча қилмоқчиман. Уларни афзаллиги анимациялар ахборот технологияларининг энг қизиқарли, шахс эътиборини ўзига жалб қиладиган маҳсулоти хисобланиб, талабаларда жуда катта қизиқиш билан ўзлаштиришга ва ўзлаштирилган материални эслаб қолишга катта имкон беради. Хозирги иқтисодиётни жадал ривожланиш вақтида анимациялар ўқув режага, фаннинг дастурига хар доим хам тўғри келмаслиги мумкин. Яъни анимацияли ўқув машғулоти ўтиш учун анимацияларни тез- тез янгилаб туриш лозим. Афсуски ҳамма педагоглар ҳам анимация ярата олмайдилар. Анимация учун аудитория жиҳозлари доим тайёр туриши керак. Бу ҳам муаммо.

   2. Анимциянинг бошқа ўқув материаллардн афзаллиги: талабалар лаборатория ва маъруза машғулотларини ўз кўзлари билан кўрадилар, ўтказиб бўлмайдиган лабортория ишларини ўтказишда қўл келади, маъруза машғулотларини енгиллаштирди,Анимация учун эса хар бир кадр алохида яратилади ва харакат имитация қилинади.
    Анимациянинг камчилиги: электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди, бу программада ишлаш мураккаблиги анимация учун аудитория жиҳозлари доим тайёр туриши керак. Бу ҳам муаммоани амациянинг афзаллиги, маъруза ва лаборатория дарсларини жонли тарзда кўрадилар, бази лабортория ишларини бажаришда қўл келади,

  2. анимациянинг афзаллиги:
   * маъруза ва лаборатория дарсларини жонли тарзда кўрадилар;
   * Бази лабортория ишларини бажаришда қўл келади;
   камчилиги:
   *электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди;
   *бу программада ишлаш кийин

   1. анимациянинг афзаллиги:
    * маъруза ва лаборатория дарсларини жонли тарзда кўрадилар;
    * Бази лабортория ишларини бажаришда қўл келади;
    *бу ўқитувчига яхшигина ёрдам беради
    камчилиги:
    *электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди;
    *бу программада ишлаш кийин
    *бунда ишлаш кўп вақтни олади

    1. анимациянинг афзаллиги:
     * маъруза ва лаборатория дарсларини жонли тарзда кўрадилар;
     * Бази лабортория ишларини бажаришда қўл келади;
     *бу ўқитувчига яхшигина ёрдам беради
     камчилиги:
     *электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди;
     *бу программада ишлаш кийин
     *бунда ишлаш кўп вақтни олади

  3. Анимация (animation) —
   лотинча «anima» сўзидан олинган бўлиб — рух, жон маъносини билдиради
   (рухлантириш, жонлатириш).
   Инсон тасаввурида тимсолларни хосил қилиш учун сунъий яратилган
   тасвирларнинг мантиқий кетма-кетлиги анимацияни ифодалайди. Видео
   анимациядан фарқли равишда видео камера орқали олинган тасвирлар кетмакетлигидан
   хосил қилинади. Анимация учун эса хар бир кадр алохида
   яратилади ва харакат имитация қилинади.

   1. Анимциянинг бошқа ўқув материаллардн афзаллиги: талабалар лаборатория ва маъруза машғулотларини ўз кўзлари билан кўрадилар, ўтказиб бўлмайдиган лабортория ишларини ўтказишда қўл келади, маъруза машғулотларини енгиллаштирди,Анимация учун эса хар бир кадр алохида яратилади ва харакат имитация қилинади.
    Анимациянинг камчилиги: электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди, бу программада ишлаш мураккаблиги анимация учун аудитория жиҳозлари доим тайёр туриши керак. Бу ҳам муаммоани амациянинг афзаллиги, маъруза ва лаборатория дарсларини жонли тарзда кўрадилар, бази лабортория ишларини бажаришда қўл келади,

  4. Animasiyaning boshqa o’qitish metodlari va materiallaridan afzal tomonlari:
   * talabalar maruza, amaliyot va laboratoiya mashg’ulotlarni bajarishda jarayonni ta’savvur qilib, ko’z oldiga keltiadilar;
   * dars mashg’ulotlarini o’tkazish osonlashadi;
   *qiyin va o’tkazish imkoniyati kam bo’lgan mashg’ulotlarni o’tkazish mumkin;
   Animasiyaning boshqa o’qitish metodlari va materiallaridan kamchiligi:
   *animatsiya ishlanmalarining bizda yetishmasligi:
   *elektr energiyasiz ishlatib bo’lmasligi;

  5. Анимация жараёни бошқа ўқув жараёнларидан бир мунча ижобий афзалликларга эга. Анимацион материаллардан лаборатория ва амалий машғулотларни бажаришда фойдаланиш технологик жараён ҳақида яхши тасаввур ҳосил қилиш имконини беради. Анимация ёрдамида жиҳознинг моделини яратиш имкони туғилади. Анимация жараёни таълим сифатини бир мунча яхшилаш имконини беради. Анимацион материаллар воқелик ҳақида реал вазиятни тўлиқ ифодалаб бера олмаслиги ва уни яратишнинг мураккаблиги ўқувчида бир мунча қийинчилик туғдиради.

  6. Flash MX версиясида ишлашда укитвчи олиб борилаётган маъруза, лаборатория ва амалий машғулотларини ткалабаларга ургатишда, жуда хам юкори афзаларига эга: талабалар ўз кўзлари билан кўрадилар, ўтказиб бўлмайдиган лабортория ишларини ўтказишда қўл келади, маъруза машғулотларини енгиллаштирди,Анимация учун эса хар бир кадр алохида яратилади ва харакат имитация қилинади.
   Анимациянинг камчилиги: укитувчи флеш прагаммасида ишлай олиши шарт, бу программада ишлаш мураккаблиги анимация учун аудитория жиҳозлари доим тайёр туриши керак.

   Ответить

  7. Flash dasturining kamchiliklari sifatida uni o’rganishda albatta mavjud qo’llanma yoki o’rgatuvchi yordamida foydalanilmasa nazarda tutilgan natijaga erishish bir muncha murakkab bo’lishi mumkin. Bu dasturda tayyorlanadigan materialning murakkabligiga qarab shaxsiya komyuterdagi prosessorning ishlash chastotasi ham yuqori bo’lishi lozim. Lekin shunga qaramasdan bu dastur hozirgi kunda dunyo miqyosida keng foydalaniladi. Afzallik sifatida shuni aytishim mumkinki, bu dastur boshqa animator dasturlariga o’xshab ishlaganda alohida instrument talab etmaydi. Barcha zaruriy effekt va ish qurollari bilan ta’minlangan.

  8. 1. Анимациянинг бошқа ўқув материалларидан афзаллиги
   Анимация — PowerPoint презентацион (тақдимот) графикли дастурлар ичида бўлиб, ундан фойдаланганда анимацион эффектлар ҳосил қилиш имконини беради. Демак, анимация – дастур ичида ишлаб чиқилган слайдларни намойиш қилиш ва кўрсатишда уларни самарадорлигини оширувчи товуш, ранг, матн ва ҳаракатлантирувчи эффектлардан иборат.
   2. Анимациянинг бошқа ўқув материалларидан камчиликлари
   электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди; бу программада ишлаш мураккаблиги

  9. Animatsiya juda ko’plab hossalarga ega. Animatsiya o’qituvchilar uchun maruza va labaratoriya jarayonlarida qo’llashga qulay va talabarlar uchun ham qiziqarli. Hattoki Gif animatsiyasining webda qo’llash uchun ham ko’plab afzalliklari bor. Animatsiya insoni bilimini oshirishga va mantiqiy fikrlashga ham o’rgatadi. Hossalariga qo’shimcha qilib Masalan obyektlarni yo’qolishi yoki.paydo bo’lishi, joylashuvi, ko’rinishi, rang kabilarni o’zgartirish mumkin. Flashda obyektni ko’chirishi, turli fragmentlarga o’tishi, formaga ma’limot kiritishi.
   Kamchilik dep emas lekin Flash-filmlarni interaktivligi ActionScript tilidagi buyruqlar (instruksiyalar) ketma-ketligi ko’rinishidagi amallarnu berish yo’li bilan amalga oshirilishi dasturni kuchli ekanini bildirsa hama ham tushuna olmaligi sal murakkabligi mavjud nazarimda.

  10. Анимациянинг бошқа ўқув материалларидан афзаллиги
   Анимация — PowerPoint презентацион (тақдимот) графикли дастурлар ичида бўлиб, ундан фойдаланганда анимацион эффектлар ҳосил қилиш имконини беради. Демак, анимация – дастур ичида ишлаб чиқилган слайдларни намойиш қилиш ва кўрсатишда уларни самарадорлигини оширувчи товуш, ранг, матн ва ҳаракатлантирувчи эффектлардан иборат. Анимацияни матн, расм, фигура (шакл), жадвал, SmartArt график элементлар ва PowerPoint нинг бошқа объектларига саҳнага кириш, саҳнадан сиқиш, ўлчамининг ёки рангининг ўзгариши ва кўчиши каби визуал эффектларни қўшиши учун қўлланилади. Аудитория қизиқишини оширади. PowerPoint 2010 дастурида тўрт турдаги анимация эффектлари мавжуд: кириш эффекти, чиқиш эффекти, ажралиб чиқиш эффекти ва кўчиш йўлидир.ва Анимациянинг бошқа ўқув материалларидан камчиликлари.
   электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди;
   бу программада ишлаш қийин
   яна кўп вақт талаб қилади.

  11. Ta’lim jarayonida ishlatiladigan metodlarning hammasi talabalarda nazariy ko’nikmalar hosil qilish uchun ishlatiladi. Bu usullar o’qitiladigan auditoriyaga qarab tanlanadi. Ushbu o’quv materiallari orasida multimediali o’quv shakli albatta ajralib turadi. Multimediali o’quv turini boyitishda anitmatsion materiallar o’z o’rniga ega, chunki ushbu metodda talaba bo’ladigan jarayonni nazariya bilan ketma-ketlikda kuzatishi, nazariy bilimlarini vizual ko’rishi, unda bo’ladigan jarayonlarni idrok etishi mumkin bo’ladi.

 2. 2-савол. Flash MX дастурининг анимацион имкониятларини PowerPoint дастури билан солиштиринг.

  1. Иккала дастурда хам матн киритиш, графика ва анимация ясаш мумкин, бирок Flash универсал ва мураккаб дастур.
   PowerPoint офис дастури ҳисобланиб ўқув жараёнида қўллаш учун анча содда ва қулай ҳисобланади, бироқ унинг имкониятлари чекланган. Мураккаб анимация ва ўқув тренажёрларини, симуляторларни ишлаб чиқиш учун Flash MX дастурининг имкониятлари етарли.

  2. Ассалому алайкум. Flash MX версиясининг номига анъаналардан четга чиқиб «МХ»қўшилди ва Интернет асосидаги рақамли медиатехнологиялар учун интеграллашган ечим тадбиқ қилинди. Эндиликда, Маcromediа нинг барча маҳсулотларини (Flash, Dreamweaver, ColdFusion ва ҳ.к.) бутун қилиб интеграллаш имконияти яратилди. Шу билан бирга Flash Player юритувчиси (фильмларни юритиш учун) автоном ёки дастурга бириктирилган ҳолда ҳам ишлаб чиқарила бошланди. Macromedia Flash MX — асосан векторли графика асосида графика, матн, анимация ва веб-сайтлар учун иловалар яратишда қўлланилади. Улар импортланган видео, растрли графика ва овозни ҳам ўз ичига олади. Flash-фильмлар интерфаол бўлади. Microsoft Power Point -универсал, имкониятлари кенг бўлган кўргазмали графика, амалий дастурлари сирасига киради ва матн, расм, чизма графиклар, анимациялар эффектлари, овоз, видеоролик ва бошқалардан ташкил топган слайдларни яратиш имкониятини беради.

   1. Ассалому алйкум. Flash MX дастурининг анимацион имкониятларини PowerPoint дастури билан солиштиринг.Macromedia Flash MX — асосан векторли графика асосида графика, матн, анимация ва веб-сайтлар учун иловалар яратишда қўлланилади. Улар импортланган видео, растрли графика ва овозни ҳам ўз ичига олади. Flash-фильмлар интерфаол бўлади. Microsoft Power Point -универсал, имкониятлари кенг бўлган кўргазмали графика, амалий дастурлари сирасига киради ва матн, расм, чизма графиклар, анимациялар эффектлари, овоз, видеоролик ва бошқалардан ташкил топган слайдларни яратиш имкониятини беради.PowerPoint офис дастури ҳисобланиб ўқув жараёнида қўллаш учун анча содда ва қулай ҳисобланади, бироқ унинг имкониятлари чекланган.

   2. анимциянинг бошқа ўқув материаллардн афзаллиги
    анимация – дастур ичида ишлаб чиқилган слайдларни намойиш қилиш ва кўрсатишда уларни самарадорлигини оширувчи товуш, ранг, матн ва ҳаракатлантирувчи эффектлардан иборат. Анимация — PowerPoint презентацион (тақдимот) графикли дастурлар ичида бўлиб, ундан фойдаланганда анимацион эффектлар ҳосил қилиш имконини беради.
    камчилиги
    электр токи бўлмаса ишлатиб бўлмайди; бу программада ишлаш мураккаблиги

  3. Flash MX дастурининг анимацион имкониятлари PowerPoint дастурига қараганда кенг қамровли ва имкониятларининг кенглиги билан фарқ қилади. Бу дастурда берилган объектни ҳаракатга келтириш билан технологик жараён ҳақида чуқурроқ тасаввурга эга бўлиш мумкин. PowerPoint дастури Flash MX дастурига нисбатан имкониятлари чегараланган. Flash MX дастури асосида яратилган анимациялардан лаборатория машғулотларида самарали фойдаланиш мумкин.

  4. Flash MX dasturida animasiya yaratishda daslab pedagogik tsenariy yozish kerak sichqoncha va klaviaturada boshqarib yasaladi ovoz berish harakatga keltirish imkoniati mavjud juda yahshi dastur Power Point dasturida bir yoki bir necha effektlani slaydga qo’shgandan so’ng ulaning to’g’riligini tekshirish uchun animasia menyusidagi posmot bo’limidan prosmot bo’yrug’ini tanlash orqali amaga oshiriladi

  5. Flash MX дастурининг бир қанча анимацион имкониятлари мавжуд бу қўйдагилар:
   — маъруза матнлари учун слайдларни овозли тарзда киритиш;
   — лаборатория машғулотлари учун ҳар хил график қисмларига овоз бериш орқали амалга ошириш имкони мавжудлиги;
   -PowerPoint дастури қулайлиги улар жуда содда аммо унинг имкониятлари чекланган, Flash анимацилар мураккаб бўлиб, овоз, видеоролик ва бошқалардан ташкил топган слайдларни яратиш имкониятини беради. Бу дастурдан дарс давомида фойдаланишимиз талабаларнинг фанларга бўлгн қизиқишини янада орттиради деб ўйлайман.

  6. 2-савол. Flash MX дастурининг анимацион имкониятларини PowerPoint дастури билан солиштиринг.
   Flash MX дастурининг анимацион имкониятлари кенг бўлиб, кадрлар харакатга тушуриш шу билан бирга ўлчамларини ўзгартириш, айлантириш, анимацияларни қисмларга бўлаклаш, траектория бўйлаб харакатлантириш, овоз билан ишлаш, матн анимацияларини яратиш ва бошқа имкониятлари ҳам мавжуд. Бу дастурда анимация яратиш мураккаб ва узоқ вақт кетади. PowerPoint дастурида анимация яратиш имкониятлари содда ва қулай.

  7. Дарс жараёнини ёки ўқув лабораторияларнинг мураккаб аниматцияларини яратишда Flash MX дастурининг анимацион имкониятлари етарлидир.Шу сабабли Flash MX дастури унверсал ва мураккаб дастур ҳисобланади.Унинг камчилиги дастурда ишлаш мураккаброқ .PowerPoint дастурида ишлаш содда ва қулай бўлганлиги учун унда талабалар бемалол ишлашлари мумкин.Камчилиги унда мураккаб симуляторларни ишлаш учун имконниятлар чекланган.Хар иккала дастурда ҳам аниматция яратиш мумкин.Таълимни турли усулларда олиб бориш имконияти мавжуд.

 3. 3-савол. Flash MX дастурида графика ясаш, анимация яратиш ва скрипт ёзиш фаолиятларини вақт ва меҳнат сарфи ҳамда мураккаблиги бўйича таққосланг.

  1. Растрли графика нуқталардан ташкил топган бўлади, унинг ҳажми катта бўлади, катталаштирилганда сифати пасаяди. Масалан, фотода тасвир растрли бўлади.
   Векторли графика векторлардан иборат бўлади, шу сабабли унинг ҳажми кичик бўлади ва катталаштирилганда сифати ўзгармайди. Масалан, флэш-анимацияларда тасвир векторли бўлади.

  2. Растрли график обьектда тасвир пикселлардан (рангли нуқталардан) ташкил топган бўлади, уларнинг сони тасвирда бир неча миллион ҳам бўлиши мумкин. Растрли тсвирни худди мозаикага ўхшатиш мумкин: ҳар бир майда таркибий элемент маълум миқдордаги хотирани эгаллайди ва расмнинг ташқи кўриишига ва бутун тасвирнинг ранг гаммасига таъсир кўрсатади. Векторли форматда эса график тасвирлар математик формулалар орқали ифодаланадиган эгри чизиқлар ёрдамида намоён бўлади. Бу усул тасвирнинг сифатини йўқотмасдан трансформацияланишини таъминлайди.

  3. To’zilishiga ko’ra tasvirlar rastrli yoki vektorli bo’lishi mumkin. Masalan tasvir xosil qilishda skaner uni ko’pgina mayda elementlar (piksellar)ga bo’lib chiqadi va ulardan rastrli surat xosil qiladi.
   Vektorli grafikada tasvirlar matematik egri chiziqlarni rangi va bo’yalish rangini ko’rsatish orqali xosil qilinadi. Masalan oq fondagi qizil ellips bor yo’q’i ikki formula – to’q’ri to’rtburchak va ellipsning ranglari, o’lchamlari va joylashuvini aniqlovchi formulalari orqali tasvirlanadi.
   Vektorli tasvirlarning yana bir afzalligi – ularning sifatini yo’qotmagan xolda kattalashtirish yoki kichiklashtirish imkoniyatidir. Ob’ektlarni masshtablash matematik formulalardagi mos koeffisientlarni kattalashtirish yoki kichiklashtirish orqali amalga oshiriladi.
   Shunday qilib rastrli yoki vektorli formatni tanlash tasvir bilan ishlash maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan xolda amalga oshiriladi. Rangni o’zatishning fotografik aniqligi talab etilgshanida rastrli formatdan foydalanish lozim. Logotip, sxemalar va chizmalarni tasvirlashda vektorli formatdan foydalanish maqsadga muvofiq.

   1. Векторли форматда график тасвирлар математик формулалар орқали
    ифодаланадиган эгри чизиқлар ёрдамида намоён бўлади. Бу усул тасвирнинг
    сифатини йўқотмасдан трансформацияланишини таъминлайди. Ҳар бир
    векторли объект иккита ранг характеристикаларига эга: контур чизиғи (stroke)
    ва ичи (fill).
    Векторли тасвирлашда эса контур чизиқ ва объектнинг ичи математик
    тарзда ҳисобланади. Бу тасвирни анимация қилишда жуда муҳим.Растрли график объектда тасвир пикселлардан (рангли нуқталардан)
    ташкил топган бўлади, уларнинг сони тасвирда бир неча миллион ҳам бўлиши
    мумкин.

  4. Растрли график объектда тасвир пикселлардан (рангли нуқталардан) ташкил топган бўлади, уларнинг сони тасвирда бир неча миллион ҳам бўлиши мумкин. Инглизча «pixel» сўзи «picture» (картинка, расм, сурат) ва «element» сўзларидан олинган. Растрли тасвирни худди мозаикага ўхшатиш мумкин. Ҳар бир майда таркибий элемент маълум миқдордаги хотирани эгаллайди ва расмнинг ташқи кўринишига ва бутун тасвирнинг ранг гаммаситга таъсир кўрсатади.
   Векторли ва растрли тасвирларнинг муҳим фарқи уларни масштаблашда намоён бўлади. Векторли тасвир математик ҳисоблаш орқали ясалганлиги учун бундай тасвирни сифатини йўқотмасдан чўзиш, масштаблаш ва ўзгартириш мумкин. Юқоридаги операцияларни растрли тасвирда бажариладиган бўлса, тасвирнинг сифатини пасайишига олиб келади, чунки унда бурчакларида пикселлар жойлашган тўр ўзгаради. Растрли тасвирнинг ўлчамини катталаштириш учун компьютер турли алгоритмлар ёрдамида қўшимча пикселларни ҳосил қилиш лозим. Растрли графикани кааталаштирилганда кутилмаган фрагментлар пайдо бўлиши ёки «зина» эффекти содир бўлиши мумкин.

  5. Vektorli grafikada tasvirning asosiy elementi sifatida chiziq qaraladi. Chiziq sifatida to’g’ri chiziq yoki egri chiziq bolishi mumkin. Rastrli grafikada bunday chiziqlar nuqtalar (piksellar) yordamida yaratilsa, vektorli grafikada esa tasvirlar yaratishda nuqtalaga nisbatan umumiyroq bo’lgan chiziqlardan foydalaniladi va shuning xisobiga tasvirlar aniqroq bo’ladi. Rastri grafikaning afzallik tomoni tasvirning xotirada kamroq joy olishidir, chunki bu xolda xotirada joy chiziq o’lchoviga bog’liqsiz ravishda bo’ladi. Buning sababi chiziq formula yordamida yoki parametrlar yordamida berilishidir. Vektor grafikaning ixtiyoriy tasviri chiziqlardan tashkil topadi va oddiy chiziqlardan murakkablari xosil qilinadi. Ko’pincha vektorli grafikani obyektga mo’ljallangan grafika deyish mumkin. Vektorli grafika asosan illyustratsiyalar yaratish uchun yo’naltirilgan.

  6. Ular o‘rtasidagi asosiy farq nurning displey ekrandan o‘tish usulidan iborat. Qurilmalarda nur berilgan traektoriya bo‘ylab bir marta chopib o‘tadi, uning izi esa ekranda keyingi buyruq berilguncha saqlanib qoladi. Vektorli grafikaning asosiy elementi chiziqdir.
   Vektorli grafika bilan ishlovchi dasturiy vositalar birinchi navbatda tasvirlarni yaratishga mo‘ljallangan.
   Rastrli qurilmalarda esa tasvir ularni tashkil etuvchi nuqtalar majmuasidan vujudga keladi. Bu nuqtalar piksellar (pixels) deb ataladi. Rastr bu ekranning butun maydonini qoplovchi piksellar matritsasi hisoblanadi . Rastrli grafikaning asosiy elementi nuqtadan iborat.
   Rastrli grafika vositalari bilan tayyorlangan tasvirlar kompyuter dasturlar yordamida kamdan -kam holdagina yaratiladi.

 4. 5-савол. Flash MX дастуридаги Pen ва Pencil асбобларининг вазифасини бирор объектни ясаш мисолида тушунтиринг. Қайси бири қулайлигини кўрсатинг.

  1. Силлиқ эгри чизиқларни ясаш учун Pen (перо) асбоби қўллаш ҳам мумкин, бироқ бу иш қийинроқ амалга ошади. Бунинг учун саҳнанинг бирор жойига перо билан босилади ва
   сичқонча тугмачасини қўйиб юбормасдан юқорига
   ҳаракатланилади Бунда таянч нуқталардан йўналтирувчи тўғри чизиқлар (эгрилик манипуляторлари), яъни эгри чизиққа ушбу нуқтадаги уринмалар ҳосил бўлганини кўриш мумкин.
   Қалам билан ишлаш худди қоғозга чизишдаги каби
   амалга оширилади. Бунинг учун Pencil асбоби танланади.
   Қалам билан чизиқнинг мураккаблигига қараб автоматик
   равишда таянч нуқталар пайдо бўлади.

  2. «Macromedia Flash MX» дастури ёрдамида перо билан ясаш Pen асбобида бажарилади,вертикал, горизонтал ва 45 градус бурчак остидаги чизиқларни ясашда эса Shift тугмаси ёрдамга келади, аммо силлиқ, эгри чизиқларни ифодалаш бироз мураккаброқдир.
   Қалам билан ишлаш худди қоғозга чизиш каби амалга оширилади. Бунда Pencil асбоби қўл келади. Унинг 3 хил усули яъни Straighten (текислаш), Smooth (силлиқлаш) ва Ink (ясаш) каби усуллари мавжуд.

 5. 6-савол. Flash MX дастуридаги Oval ва Rectangle асбобларининг вазифасини бирор объектни ясаш мисолида тушунтиринг. Қайси бири қулайлигини кўрсатинг.

  1. Oval асбобининг вазифаси бу айлана, овал шаклидаги объектларни ясайди;
   Rectangle асбоби эса тўртбарчак шаклидаги объектларни ясайди. Иккаласи хам шакл ясашда ёрдам беради.

  2. Oval asbobi-aylana va ellipslarni to’g’ri to’rtburchaklar kabi yasashda foydalaniladi. To’g’ri to’rtburchak va ellipslarni yasash uchun Rectangle asbobidan foydalaniladi. Bunda to’g’ri to’rtburchak yasash uchun sichqoncha ko’rsatkichini sahnaning biror joyiga qo’yib, keyin bosib harakatlantiriladi. Kvadrat yasash uchun esa Shift tugmachasini bosib turish lozim. To’g’ri to’rtburchakning burchaklarini yumaloqlash uchun Option bo’limidan Set Corner Radius tugmachasini bosish kerak va dialogli oynadan radius qiymatini kiritish kerak bo’ladi. Mening fikrimcha, «Macromedia Flash MX» dasturida Rectangle asbobining imkoniyatlarini keng bo’lgani uchun foydalanish qulay hisoblanadi.

 6. 7-савол. Flash MX дастуридаги Line ва Pen асбобларининг вазифасини бирор объектни ясаш мисолида тушунтиринг. Қайси бири қулайлигини кўрсатинг.

  1. Flash MX дастуридаги Line ва Pen асбоблари турли объектарни ясашда қўллашда ишлатилади. Line асбобида тўғри ва синиқ чизиқларни чизишда, объектни контурини олишда ишлатилади, асбобда модификатор-кнопкаси йўқ, созлашда чизиқни қалинлиги ва рангини танлаш мумкин.
   Pen асбоби тўғри ва силлиқланган эгри чизиқларни жуда юқори аниқликда чизиш мумкин, лекин қийин жараён ҳисобланди.
   Агар тўртбурчак бўлса, ёки четлари қиррали бўлса Line асбобидан фойдаланилади (масалан блок схема тузишда кенг ишлатилади). Ёки устига сичқонча билан босиб узайтириш хам мумкин.
   Агар овал ёки бирор силлиқлаш (масалан аппаратларни силлиқ қисмлари) бўлса Pen асбоби ишлатилади. Бунда сичконча билан устига босиб силлиқлаштирилади.

 7. 8-савол. Flash MX дастуридаги Inc Bottle ва Paint Bucket асбобларининг вазифасини бирор объектни ясаш мисолида тушунтиринг. Қайси бири қулайлигини кўрсатинг.

 8. 9-савол. Flash MX дастурида объектнинг рангини белгилаш ва ўзгартириш асбобларини бир-бири билан ўзаро қиёсланг.

  1. Flash MX да тасвир рангини танлаш учун асбоблар палитрасида Colors бўлимида контур учун ва объект ичини тўлдириш учун ранглар берилган. Контур учун қалам шаклидан, тўлдириш учун бўёқли идиш шаклидан фойдаланамиз. Ранг белгилашни пастдан берамиз маълум рангни бериб бўлганимиздан сўнг ўнг томонда ўзгартириш учун тугмача пайдо бўлади.

  2. Ассалому алейкум Рашид домла Flash MX дастурида объектнинг рангини белгилаш ва ўзгартириш учун Қалам билан ишлаш учун Pencil асбоби танланади.Қалам билан нотекисликларни тўғрилайди, бунда тўғри чизиқ, синиқ чизиқ, ёй,айлана, овал, тўғри тўртбурчак, квадрат ва ўткир бурчакларни силлиқлайди, контурнинг шакли деярли ўзгармайди. Чўткада ясаш ва бўяш учун Brush (чўтка) асбоби қўлланилади. Унда қаламдаги каби ишлаш мумкин, бунда чизиқ ўрнига контурсиз полосалар пайдо бўлади. Иш жараёнида Options бўлимида чўткани созлаш панели чиқади. Градиентли ранг қуйишни чизиқли Linear Gradient ва радиал Radial Gradient усулларида бажариш мумкин. Янги рангни ҳосил қилиш Mixer (аралаштиргич) панели қўлланилади.

 9. 10-савол. Flash MX дастурида қатламлар панелининг вазифаларини тушунтиринг ва уларни қандай ҳолатларда қўллаш мумкинлигини айтинг.

 10. 11-савол. Flash MX дастурида вақт чизиғининг вазифаларини тушунтиринг ва уларни қандай ҳолатларда қўллаш мумкинлигини айтинг.

  1. Вақт чизиғи ёрдмида фильмнинг қанча вақт давом этиши, хар бир кадрнинг қанча вақт кўриниб туриши, шунингдек, турли объектларнинг кўриниш муддатлари белгилаб қўйилади.

  2. Вақт чизиғи ёрдамида фильмнинг қанча вақт давом этиши, ҳар бир кадрнинг қанча вақт ўриниб туриши, шунингдек, турли объектларнинг кўриниш муддатлари белгилаб қўйилади. Агар фильм узун бўлса, вақт дастагини топиш учун вақт чизиғининг пастки қисмида Center Frame (кадрни ўртага келтириш) тугмачаси босилади.Катта фильмларни яратишда кадр белгилари кўп ишлатилади. Бунинг учун зарур калит кадрга бориб кейин кўрсатилгандек Label (белги) майдонига белги номини (қисқа) киритиш лозим.

 11. 13-савол. Flash MX дастуридаги Graphic, Button va Movie компонентларининг вазифаларини ва бир-биридан фарқини тушунтиринг.

  1. Flash дастурида симуляторлар ишлаб чиқишда символлардан кенг
   фойдаланилади. Символлар деганда график элементлар (Graphic symbol), тугмалар (Button) ва видеоклиплар (MovieClip) тушунилади. Символ ўз ичига ясалган ва импорт қилинган тасвирлар, овозлар ва видеоклипларни олиши мумкин. Символларни ясаш орқали ёки кутубхонадаги символни ўзгартириб ҳосил қилиш мумкин.

 12. 14-савол. Flash MX дастурида шаклни трансформациялаш панелининг вазифасини ва имкониятларини тушунтириб беринг.

  1. Объектларни трансформациялаш деганда уларнинг ўлчамларини ўзгартириш, айлантириш,
   симметрик акслантириш, оғдириш тушунилади. Flash-дастурида объектларни ажратиш, кўчириш, ўчириш, нусҳа олиш, гуруҳлаш ва трансформациялаш мумкин. Ажратиш учун Arrow (ўқ) асбобидан фойдаланилади. Баъзан объектни танлаб ажратишда Lasso асбобидан ҳам фойдаланилади. Объектларни кўчириш учун аввал улар ажратиб олинади, кейин сичқонча тугмачасини босиб ва қўйиб юбормасдан бошқа жойга кўчирилади. Агар бунда Shift, тугмачаси босиб турилса объектлар аниқ горизонтал, вертикал ёки 45 градус бурчак остида кўчади.

 13. 15-савол. Flash MX дастуридаги анимацион ҳаракатлантириш усулларини ўзаро қиёсланг.

  1. Flash 1. Бу илова FutureSplash дастурининг номи ўзгартирилган ва
   чекланган функцияли версияси бўлган, ҳолос.У вақт шкаласидан фойдаланиб
   векторли тасвирларни анимациялаш учун мўлжалланган. Унинг асосий
   афзаллиги тармоқда анимациялар билан ишлашида эди.
   Flash 2. Бу версия олдингисидан анча такомиллашиб, оддий анимацион
   дастурдан интерфаол медиа иловага айланган эди. Бу дастурда кутубхона
   элементлари, график тасвирлар тўплами ва векторли шрифтлар, шунингдек,
   стерео овоз ҳам пайдо бўлди. Бу версия EPS, GIF, JPEG, AutoCAD DFX, ВМР,
   Enhanced Metafile, AIFF, Windows Metafile ва Shockwave форматдаги
   тасвирларни импорт қилиш имкониятига ҳам эга эди.
   Flash 3. Бу версияда ҳаракатлар такомиллаштирилди. JavaScript
   асосидаги ҳаракатлар тадбиқ этилиб фильмларни бошқаришга ва маълум
   даражадаги интерфаолликка эришилди. Ниқоб, оралиқ тасвирлар ва
   шаффофлик каби имкониятлар фойдаланувчиларнинг тасвирларининг янада
   сифатли бўлишига катта ҳисса қўшди.
   Flash 4. Бу дастурнинг энг муҳим афзаллиги сиқилган МР3-файлларни
   фильмларда эшиттириш имконияти эди. Шунингдек, бу версияда ActionScript
   тили сезиларли даражада такомиллаштирилган, бу эса интерфаол ўйинлар ва
   интерфейслар яратиш имкониятини очди. Шунингдек, таҳрирланадиган
   матнли майдонлар, фойдаланувчи интерфейсининг кўркамлиги ва
   маҳсулотларни чоп қилиш жараёнининг соддалаштирилганлигини ҳам айтиб
   ўтиш жоиз.
   Flash 5. Ушбу версиянинг энг муҳим жиҳати ActionScript тилининг
   такомиллаштирилганлиги эди. ЕСМА-262 стандартига мослаштирилган ушбу
   тил Macromedia компаниясига унинг Flash ва ActionScript элементлари энг
   номдор маҳсулотлар билан беллашишга тайёр эканлигини эълон қилишга асос
   бўлди. Шунингдек, фойдаланувчи интерфейси ҳам такомиллаштирилди, яъни
   қўшимча асбоблар ва Movie Explorer панели, Интернетдан ёрдам олиш,
   маҳсулотларни янгилаш ва фойдаланувчи тугмачалари комбинацияларини
   яратиш имкониятлари пайдо бўлди.

  1. Кадрли анимация фақат калит кадрлардан ташкил топган бўлади.
   Кадрли анимацияда ҳар бир кадр битталаб ясаб чиқилади. Ҳар бир янги очилган кадр ўзидан чап томонда турган калит кадрдаги объектларни ўзида такрорлайди. Янги кадр таҳрирланиб, зарур кўринишга келтирилиши зарур.
   Кадрли анимацияда ҳар бир кадрни ясаб чиқиш жуда кўп вақтни талаб этади.

 14. 17-савол. Flash MX дастуридаги анимацион ҳаракатлантириш усулларини ўзаро қиёсланг.

  1. Анимацион ҳаракатлантиришнинг икки хил усули мавжуд. Биринчи
   усул – ҳар бир кадр навбатма-навбат ясаб чиқилади. Бу усул жуда қийин усул, жуда кўп вақтни талаб этади, файл ўлчамини ҳам ошириб юборади. Ундан фақат, кескин ўзгаришлар содир бўлиши керак бўлган жойлардагина фойдаланилади. Иккинчи усул – оралиқ анимация усули, унда фақат объектларнинг бошланғич ва охирги кадрлари ясалади, Flash-дастури оралиқ кадрларни ўзи ясайди. Оралиқ анимация икки хил – ҳаракат анимацияси ва шакл анимацияси (морфинг) кўринишида бўлиши мумкин. Ҳаракат анимациясида объект трансформацияланади, ҳаракатланади, рангини, шаффофлигини ўзгартиради.

 15. 18-савол. Flash MX дастуридаги шакл ва матн анимациясининг ўхшаш ва фарқли жиҳатларини кўрсатинг.

  1. Векторли тасвирлашда контур чизиқ ва объектнинг ичи математик
   тарзда ҳисобланади. Бу тасвирни анимация қилишда жуда муҳим.
   Растрли график объектда тасвир пикселлардан (рангли нуқталардан) ташкил топган бўлади, уларнинг сони тасвирда бир неча миллион ҳам бўлиши мумкин. Инглизчада «pixel» сўзи «picture» (картинка, расм, сурат) ва «element»
   (элемент) сўзларидан олинган. Растрли тасвирни худди мозаикага ўхшатиш мумкин: ҳар бир майда таркибий элемент маълум миқдордаги хотирани эгаллайди ва расмнинг ташқи кўринишига ва бутун тасвирнинг ранг гаммасига таъсир кўрсатади.

  2. Шакл анимациясининг матнли анимациядан фарқи гуруҳланмаган бирор контурни бошқа шаклга секин ўзгартиришга имкон беради. Бунда объектнинг ўрни, ўлчамлари, ранги
   ҳам ўзгаради. Градиент рангли объектлар анимация қилинганда градиент
   типини ўзгартирмаслик керак, чунки Flash-дастури чизиқли градиентни
   радиал градиентга ва аксинча қилиб айлантириб бера олмайди.Жуда кўп объектлар анимация қилинаётган бўлса, ҳар бир объектни алоҳида қатламда жойлаштириш зарур. Агар битта объектдан бир нечта объектлар ёки бир нечта объектдан битта объект ҳосил қилинаётган бўлса, уларни ҳам алоҳида қатламларда жойлаштириш лозим. Матнли анимацияни амалга оширишда эса ҳаракатланиши, ўлчамини, шрифт катталигини ўзгартириши, айланиши ва оғиши мумкин. Бунда матнни ҳоҳлаган вақтда таҳрирлаш мумкин.Бироқ матннинг рангини секин ўзгартириш керак бўлса, матнли блокни олдин символга (вектролик графиккага) айлантириб олиш керак. Кейин унинг ранги охирги кадрда Effects панелидан ўзгартирилади. Бу панелдан матннинг шаффофлигини, оч-тўқлигини ҳам ўзгартириш мумкин.Матнли анимациянинг шакл анимациясидан фарқи хам шундадир.

  1. Ассалому алейкум Рашид ака сизнинг саволингизга жавобим қуйидагича: Flash технологияси Shockwave Flash (SWF) форматидаги вектор графикадан фойдаланишга асосланган. Бу формат энг кучли форматлардан бўлмасада, SWF яратувчиларига графикани имкониятлари, графика билан ишловчи воситалар ва натижани Web-саҳифаларга қўшиш механизмларини бирлаштириш ўртасида энг қулай ечимни топишга мўлжалланган SWF ни қўшимча имкониятлардан яна бири бу унинг мослашувчанлигидир, яъни бу формат барча платформаларда ишлатилиши мумкин. SWF нинг яна бир қўлай имконияти унинг ёрдамида яратилган тасвирлар нафақат анимацияли бўлиши, балки интерактив элементлар ва товуш билан бойитилиши мумкин.
   Ундан ташқари Flash да яратилган файлни бажарувчи exe файли кўринишида ҳам ташкил қилиш мумкун. Бунинг учун яратилган Flash файлининг jack-kоdi билан генерация қилиш керак бўлади.

  1. FLA- файл FLASH дастурининг асл файли бўлиб, унда барча маълумотларни сақлаш мумкин. Шунингдек, бу файл асосида бошқа файлларни ташкил қилиш мумкин.
   SWF- файл FLASH дастурининг бажарилувчи файли бўлиб, бу файл бажарилиши учун FlashPlayer дастури зарур булади.
   Иккала файлни хам солиштирадиган бўлсак, иккала файл хам Flash дастурининг бажарувчиси хисобланади. Бу файлларнинг иккаласи хам кенгайтмали файлларнинг ишлаши учун зарур. иккала файлларда хам барча маълумотлар сақланади.

  1. Flesh MX dasturidagi qatlamlamlar paneli obe’ktnlarni turli qatlamlarda joylashishiga imkon beradi. Qatlamlar paneli vaqt chizig’ining chap tomonida joylashgan bo’lib, unda qatlamlar yasaladi va tahrirlanadi. Qatlamlar o’rnini o’zgartirib ob’ektlarning joyini o’zgartirish mumkin.
   Sahna-bu yaratilgan fil’mning kadrlarini yasash uchun mo’ljallangan maydndir. Ish maydoni-ob’ektlarni yasash va vaqtincha joylashtirish uchun mo’ljallangan.

  1. Macromedia Flash MX дастурида симулятор яратиш
   имкониятларини ўрганади. Ишлаб чиқилган ўқув модулларида фанни ўзлаштиришга ёрдам берувчи
   қўшимча материаллар: электрон таълим ресурслари, маъруза матни, видео, ресурслар, глоссарий, тест, кроссвордлари ва бошқалар мавжуд бўлиши мумкин.

  2. Кадр — Flash ва кўпгина анимацион муҳаррирлар ҳамда видео монтаж дастурлар асосида кадрлар кетма-кетлиги жойлашган. Кадрни сиз ўзингиз чизиб яратишингиз ёки дастур уни ўзи автоматик яратиши мумкин. Кадрлар ичида бошқарув кадр тушунчаси мавжуд бўлиб, у ҳаракат траекториясининг нуқталарини белгилайди. Автоматик яратилган кадрлар эса икки хил: шакллар геометриясини ўзгариши ёки бошқарув кадрлар ўзгариши асосида яратилган кадрлар бўлади.
   Шакллар геометрияси технологик жараёнларни тасвирлашда кўпроқ фойдаланилади. Бошқарув кадрлар ўзгариши барча кадрларни ўзаро мутаносибликда ўзгаришини таъминлайди.

 16. Анимацион ҳаракатлантиришнинг икки хил усули мавжуд. Биринчи усул – ҳар бир кадр навбатма-навбат ясаб чиқилади. Бу усул жуда қийин усул ва жуда кўп вақтни талаб этади, файл ўлчамини ҳам ошириб юборади. Ундан фақат, кескин ўзгаришлар содир бўлиши керак бўлган жойлардагина фойдаланилади. Иккинчи усул бу – оралиқ анимация усулининг биринчи усулдан фарқи унда фақат объектларнинг бошланғич ва охирги кадрлари ясалади холос.

 17. анимация лаборатория машғулотида керакли реактив бўлмаганда қўллаш мумкин талабалар тасаввур қила олади тушунади билади камчилиги анимация яратишни билмаганга қийинчилик тўғдиради керакли маълумотни ярата олмайди

 18. Лаборатория машғулотларида анмациядан фойдаланиш талабаларнинг кўзи билан кўриб, мавзуни тушуниб олишига, хамда лаборатория жихозлари етишмаганда ёрдам беради.

 19. Ассалому алайкум. Мен флаш анимация программаси билан биринчи марта ишлашим дастлабки фикирларим, 1 саволга жавобим анимацияни лекцияда куллаган яхши назарий тушинчаларни и\ч жараёнида каерда кандай содир булаётганини талабаларга тушинтиришга ёрдам беради бу яхши лекин лабораторияда хаёт учун хафли булган тажрибаларни флешда килса булади хаммасини флашда килса тажриба уз мохиятини йукотади.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *